Ortaklar

Konsorsiyum, Mesleki ve Eğitim ve Öğretim sağlayan kuruluşlardan, küçük ve orta ölçekli işletmelerden ve organizasyonlardan oluşmaktadır. Ortaklar, tüm kaynaklarıyla ortak bir arzu aracılığıyla katılmaktadırlar.

Gloucestershire Üniversitesi- İngiltere 
Gloucestershire Üniversitesi 9000’in üzerinde öğrenciye geniş bir yelpazede lisanstan doktora düzeyine kadar çeşitli programlarla Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlamaktadır. Programlar bu proje çalışması ile ilgili modülleri kursları ve kısa kursları içermektedir. “Playwork” takımı 22 yıllık deneyimlerini eğitim projeleri sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaktadır. Proje Leonie BURTON ve Karen BENJAMIN tarafından yürütülmektedir.

http://www.glos.ac.uk

Tokium (C.A.Gonzaga Unip. Lda) – Portekiz 
Tokium eğitim ve iş dünyasında Mobil Uygulamalar, Web Pazarlama, Web Geliştirme, Araştırma, Modelleme ve Bilgi Sistemleri alanlarında çalışan Bilgi ve İletişim Teknolojileri uzmanıdır. Firma, Portekiz’in tamamında bölgesel ve ulusal düzeydeki müşterilerine uluslararası ortaklıklar ve Avrupa Birliği projelerinde elektronik destek geliştirme konularında deneyimlerini sunmaktadır. Proje Claudio GONZAGA tarafından yürütülmektedir.

http://www.tokium.com/

CESIE – İtalya 
CESIE 2001 yılında sosyolog Danilo Dolci (1924-1997) tarafından esinlenerek kurulmuş, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur. Kurum, yerel, Avrupa Birliği ve uluslararası düzeylerde yenilikçi eğitim aracılığıyla sosyal inovasyon ve gelişimi desteklemektedir. Kurumun amaçları; kültürlerarası diyaloğu desteklemek, sosyal katılım ve fırsat eşitliğini desteklemek, hayatboyu öğrenmeyi kolaylaştırmak ve haberleşme ağları teşvik etmektir. CESIE, eğitici, biçimlendirici, kültürel ve araştırma projeleri ile çeşitli paydaşlara ve hedef gruplara Avrupalı İşbirliği ve yenilikçi mesleki eğitim sağlayarak deneyimlerini sunmaktadır. Proje Silvia CİAPERONİ ve Emanuela SALVO tarafından yürütülmektedir.

http://www.cesie.org/

Roger Kişi Merkezli Eğitim Vakfı- Macaristan 
Rogers Vakfı kişi-merkezli bir eğitim vakfı olarak 2005 yılında kurulmuştur. Vakfın ana amacı, öğrenicileri kişi-merkezli yaklaşımın eğitim, pozitif ve özgür düşünce ortamları ile tanıştırmaktır. Rogers vakfı yetişkinler ve çocuklar için eğitim konularında uzmandır. Rogers vakfı, temel araştırma, öğrenme teorileri ve öğretme metotları araştırmaları düzenlemektedir. Proje Virag SUHAJADA tarafından yürütülmektedir.

http://www.rogersalapitvany.hu/

Olomouc Palacky Üniversitesi, Fizik Kültür Fakültesi, Çek Cumhuriyeti 
Palacky Üniversitesi, Çek Cumhuriyetinin en eski ikinci üniversitesidir. Üniversite yedi fakültede 24.000 öğrenciye eğitim vermektedir. Fizik Kültür Fakültesi, Beden Eğitimi öğretmenlerinin eğitiminde, bilimsel araştırmalarda ve Çek Cumhuriyetinde ki diğer Beden Eğitimi öğretmenlerinin eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Kurumun amacı, her tür okul tipi için beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliliklerini hazırlamak ve okul dışındaki fiziksel aktiviteler için uzmanları eğitmektir. Proje Julie WITTMANNOVA tarafından yürütülmektedir. http://www.upol.cz/ Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dumlupınar Üniversitesi 1993 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite, on fakülte, on bir meslek yüksekokulu ile yaklaşık 35.000 öğrenciye önlisans düzeyinden lisans üstü düzeye kadar geniş bir yelpazede eğitim sunmaktadır. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dumlupınar Üniversitesine bağlıdır ve 3.000 öğrenciye sahiptir. Okul ulusal ve Avrupa düzeyinde öğrencilerine örgün ve yaygın eğitim olanakları sunmaktadır. Bunun yanında okul, Türkiye’de yaygın eğitim etkinliklerinde şemsiye kuruluştur. Proje Naci DOĞRUL ve Günsel DOĞRUL tarafından yürütülmektedir.

http://www.upol.cz/

Hafelekar Danışmanlık Ltd.- Avusturya 
Hafelekar 2001 yılında kurulmuştur. Yönetimsel, sosyal ve eğitim bilimlerinde uzmanlığı birleştirir. Hafelekar, ağırlıklı olarak, Rehberlik, Araştırma, Anketler, Değerlendirme, resmi olmayan ve örgün öğrenmenin geçerliliği, ICT eğitim modelleri geliştirme, müfredat tasarımı, eğitim ihtiyaçlarının analizi, mesleki uyum, kariyer rehberliği, işlem yönetimi, Avrupa Birliği tarafından fonlanmış projeler ve yenilikçi teknoloji projeleri ile uğraşmaktadır. Innsbruck Üniversitesi ile sosyal araştırmaların nitelikleri alanından yakın işbirliği vardır. Hafelekar Mesleki Eğitim ve Öğretim ile ilgili kurum ve kuruluşlara yoğun bir ağın parçasıdır. Proje Paul SCHOBER ve Karin LACKNER tarafından yürütülmektedir.

http://www.hafelekar.at