Içerik

Avrupa’daki gönüllü-işgücü, bir çok toplumsal hizmetin sürdürülmesinde ve yeni toplumsal hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu durum özellikle çocuklara yönelik imkanları destekleyen projeler için daha da doğrudur. Mahrumiyet bölgelerinde, çocuklar ve gençlere yönelik hizmet veren bir çok işletme ile çocuklar ve aileleri, bulundukları çevrede kendilerine sunulan kaliteli oyun imkanlarından fayda elde edeceklerdir. Bu sektörde istihdam edilebilmenin yolu, çoğu kez adayların ve özellikle iş hayatına geri dönmek isteyen bayanların, yönlendirebilecekleri becerilerini ve aktif katılımcılıklarını gösterebilmelerine fırsat vermesi nedeniyle “gönüllü çalışmaktan” geçmektedir.

İngiltere’de gerçekleştirilen ve “Oyun” gibi önemli bir alanda çalışmak isteyen gönüllülere, bu konuda eğitim vererek, aynı zamanda çocukların sosyal ve sivil becerilerini de geliştiren bir meslek eğitim programı, Avrupa Birliği’nde bulunmamaktadır.

Bu proje vasıtasıyla, pek çok Avrupa ülkesinde oyun ve çocuk bakımı ortamlarında çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik meslek eğitim kursları oluşturulacaktır. Fakat transferi gerçekleştirilecek olan bu ürünün içeriği, çoğunluğu kendi çocuğunun bakımını üstlendiği için çalışma hayatından çekilmiş ve bu nedenle “çocuk bakımı sektörünü” kullanarak çalışma hayatına geri dönmeyi tercih eden kadınlardan oluşan gönüllülere yönelik olacaktır.

Projenin öncelikli hedefi, mesleki eğitim ve öğretim için anahtar öneme sahip yeterliliklerin kazandırılmasıdır. Anahtar yeterlilikler, işgücü piyasasına geçişi kolaylaştıran bireysel eğitimi ve (veya) bireysel istihdam yollarını teşvik etmesinin yanında, işsizlik dönemlerinin ardından işgücü piyasasına yeniden dahil olunmasını kolaylaştırması bakımından da büyük önem taşımaktadır.