Hedefler ve Amaçlar

VİPER ’in amacı, çocuklarla çalışmayı düşünen yetişkinlere yönelik mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak amacıyla hazırlanmış gönüllü eğitim kurs bilgilerini transfer etmektir. İşbirliği sayesinde Konsorsiyum, Avrupa Birliği’ndeki en iyi uygulamaları birleştirerek, çocukların oyun oynamalarına destek verecek ve bu konudaki eğitim programını ve gönüllülük modelini bütün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilen bir eğitim programı olacak şekilde transfer edecektir. Projenin hedefleri aşağıdaki gibidir;

1. Öğrenicilerin sosyal ve sivil yetenekleri aracılığı ile istihdam edilebilme şanslarını arttıracak yetenek kazanmalarını sağlayacak oyun eğitim kursunu uyarlamak, geliştirmek ve harmanlamak. Bu tür kurslar, özellikle çocuk sahibi olduktan sonra işgücü piyasasına geri dönmek isteyen bayanların çocuklara yönelik hizmet veren işletmelerdeki istihdam olanaklarını arttıracaktır…

2. Eğitim veren kişi ve organizasyonlara “Oyun Gönüllüleri-İstihdama giden yol” (ikinci seviye) kursu yoluyla kaynak ve eğitim desteği sağlamak. Bu kurs, Avrupa Birliği genelinde eğiticiler için eğitim materyalleri içeren ve öğreniciler için internetten indirilmeye (download) hazır, aynı zamanda interaktif öğrenme kaynaklarından oluşan bir kurs olacaktır. Materyaller ve kaynaklar tüm proje ortaklarının dillerinde kullanılabilir durumda olacaktır. (Çek Cumhuriyeti, İtalya, Portekiz, İngiltere, Avusturya, Macaristan ve Türkiye)

3. Öğrenicileri, çocuk bakımı sektörü içinde ve okul dışındaki çocuk bakımı sektörlerinde çalışmak üzere gönüllü faaliyetlere giriştiklerinde “Oyun Gönüllüleri” kursu materyalleri ile desteklemek. Öğrenicileri, gerek yerel işverenler gerekse çocuklara oyun alanları oluşturmak için gayret eden diğer yerel gönüllü girişimler yoluyla bu şekilde desteklemek, onların istihdam edilebilme olasılıklarını daha da arttıracaktır.

VIPER, iş hayatında kadınlara destek olmak amacıyla; çocukların bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi lokal bakım ortamlarında çalışacak gönüllülere daha fazla beceri ve kendine güven kazandırarak bu gibi ortamlarının gönüllü çalışanlar sayesinde daha sürdürülebilir olması için uğraşacaktır. Kurs sosyal ve toplumsal yeterlilikleri açığa çıkarırken, oyun konulu kurs içeriği, öğrenicilerin ebeveynlik becerilerini geliştirecek ve yararlanıcılar bu konuda ileri öğrenim fırsatlarına yönelecek potansiyele sahip olacaktır.

Projenin tahmin edilen etkisi, akredite edilmiş olma ve özgünlük koşullarını sağlayan AB Eğitim kaynağının sağlanması sonucunda Avrupa genelinde daha işinin ehli, daha bilgili, daha iyi eğitim almış ve daha iyi koordine edilmiş bir gönüllü oyun işgücü ”volunteer play workforce) oluşturmak ve aktif vatandaşlık ve gönüllülük seviyesinde artışa yol açmaktır.