Hedefler ve Amaçlar
 
Gönüllülerin istihdam edilebilme şanslarını arttıracak yetenek kazanmalarını sağlayacak oyun eğitim kursunu uyarlamak, geliştirmek ve harmanlamak.
Eğitim veren kişiler ve organizasyonlara “Oyun Gönüllüleri-İstihdama giden yol” (ikinci seviye) kursu yoluyla kaynak ve eğitim desteği sağlamak. 
Kursiyerleri, çocuk bakımı sektörü ve okul dışındaki çocuk bakımı sektörlerinde çalışmak üzere gönüllü faaliyetlere giriştiklerinde “Oyun Gönüllüleri” kursu materyalleri ile desteklemek. 
 
Blog
be inspired
Connect
Share