Partnereink

A konzorcium a szakképzésben, oktatási anyagok fejlesztésében és képzésben tapasztalattal bíró szervezetekből épül fel, amelyek között felsőoktatási intézmények, civil szervezetek és, kisvállalkozások is találhatók. A partnerek azon közös cél érdekében csatlakoztak, hogy egy olyan program jöjjön létre, amely kiegészíti eddigi szakmai képzéssel kapcsolatos szolgáltatásaikat.

Gloucestershirei Egyetem – UK 
A Gloucestershire-i Egyetem több mint 9000 tanulójának a szakok széles választékát kínálja az alapképzéstől a posztgraduális fokozatig, valamint szakmai tanfolyamokat is biztosít, többek között a játékpedagógia területén is. A jelen projekt témájához kapcsolódó programjaik között szerepelnek a játékpedagógia témájában indított kurzusok, modulok és rövid tanfolyamok. A játékpedagógiai csoport huszonkét éves tapasztalattal bír a játék oktatásának területén az országon belül és nemzetközi szinten is. A projekt vezetői Leonie Burton és Karen Benjamin.

http://www.glos.ac.uk

Tokium – Portugália 
A Tokium infokommunikációs fejlesztéssel és oktatással foglalkozó cég, melynek főbb területei a mobil applikációk, web marketing, web CRM/ERP, webfejlesztés, kutatás, információs rendszerek modellezése és fejlesztése. Helyi és országos megrendelőknek is dolgoznak, valamint munkatársaik jelentős tapasztalattal rendelkeznek nemzetközi partnerekkel létrejött EUs projektek e-support struktúráinak kifejlesztésében is. A projekt vezetője: Claudio Gonzaga.

http://www.tokium.com/

CESIE – Olaszország 
A CESIE 2001-ben jött létre, Danilo Dolci szociológus (1914-1997) munkája által inspirálva, EUs nonprofit szervezetként. A szociális innovációt és az innovatív oktatás által elérhető fejlődést népszerűsíti helyi, nemzetközi és EUs szinten. Céljai: nemzetközi párbeszéd szorgalmazása; szociális befogadás és egyenlő lehetőségek biztosításának támogatása; élethosszig tartó tanulás lehetővé tétele; a hálózatok kialakításának serkentése. A CESIE tapasztalattal bír az innovatív szakképzés, valamint az EUs együttműködések terén a következő területeken és célcsoportokkal: oktatási, formatív, kulturális, és kutatási projektek. A projekt vezetője: Silvia Ciaperoni és Emanuela Salvo.

http://www.cesie.org/

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 
A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 2005-ben alapult. Legfőbb célja a személyközpontú megközelítés bevezetése az oktatásba, ezzel pozitív és szellemileg szabad tanulási környezetet hozva létre a tanulók számára. A Rogers Alapítvány nagy tapasztalattal bír mind az alapfokú mind a felnőttoktatás területén. A Rogers Alapítvány kutatásokat folytat a tanulás elmélet és tanítás módszertan területein is. A projekt vezetője: Suhajda Virág

http://www.rogersalapitvany.hu/

Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture – Csehország 
A Palacky Egyetem a második legrégebbi cseh egyetem. Az egyetem hét karára jelenleg 24.000 diák jár. Az egyetem Testneveléstudományi Kara jelentős szerepet játszik Csehország testneveléstanárainak, tudományos kutatóinak és testnevelés egyéb szakértőinek képzésében. Az egyetem célja a minden iskolai szinten jó minőségű munkát végző testneveléstanárok képzésén túl az iskolán kívüli sport foglalkozások ellátására alkalmas szakértők képzése is. A projekt vezetője: Julie Wittmannova

http://www.upol.cz/

Dumlupinar University Kutahya Vocational High School of Social Science – Törökország 
A Dumlupinar Egyetemet 1993-ban alapította a török állam. Az intézménynek 10 egyetemi kara és 11 szakközépiskolája van, melyben körülbelül 35000 diák tanul itt változatos szakterületeken a szakközépiskolaitól egészen posztgraduális szintig. A Kutahya Társadalomtudomány Szakközépiskola a Dumlupinar Egyetem része, és 3000 diákot képez. Az iskola formális és informális oktatást biztosít tanulói számára európai szinten. Az iskola a törökországi informális oktatási tevékenység egyik ernyőszervezete. A projekt felelőse Naci Dogrul és Gunsel Dogrul.

http://www4.dpu.edu.tr/

Hafelekar Consultancy Ltd – Ausztria 
A Hafelkar tanácsadó céget 2001-ben alapították. Szakterületei a menedzsment, társadalomtudomány és az oktatás. A Hafelekar fő tevékenységi köre a tanácsadás, kutatás, tanulmányok, felmérések, értékelés, (infokommunikációs) tréning modellek fejlesztése, tananyagfejlesztés, oktatási szükségletek vizsgálata, szakmai orientáció, karrier tanácsadás, folyamat menedzsment, EU-támogatott projektek és innovatív technológiai projektek. Az Innsbrucki Egyetemmel szoros együttműködésben áll a kvalitatív szociális kutatások területén. A Hafelekar egy szakképzési intézményeket tömörítő hálózat szerves része. A projekt vezetője Paul Schober és Karin Lackner.

http://www.hafelekar.at