Célkitűzések

A ViPER projekt célja, hogy egy már létező önkéntes oktatási program tananyagának átültetésével a szakmai oktatás és felnőttképzés minőségét javítsa a célországokban, és képzési lehetőséget biztosítson azok számára, akik gyermekekkel szeretnének dolgozni. A nemzetközi konzorcium az együttműködés folyamán az európai jó gyakorlatokat kívánja a képzésébe beépíteni, amelynek célja pedig a gyermekek minőségi játékra való inspirálása és segítése Európában. Szeretnénk, ha a programunk, valamint a gyermekek játékát támogató önkéntes modell egy EU által elismert oktatási programmá váljon. 
A projekt a következő célokat tűzte ki:

1. Elsődleges célunk egy oktatási program kifejlesztése, egy létező program átalakításával és alkalmazásával, amelynek célja a résztvevők szociális kompetenciáinak fejlesztése, ezzel növelve elhelyezkedési lehetőségeiket a munkaerőpiacon. Kiemelt célcsoportunk a munkaerőpiacra visszatérő nők, akiknek a gyermekekkel való munka természetes folytatása lehet saját gyermekük gondozása után.

2. További célunk oktatási anyagok biztosítása oktatási intézmények és szervezetek számára a játék elméletével és gyakorlatával kapcsolatosan. Olyan európai szintű tréningprogramot fejlesztünk, amely interaktív tananyagokkal is megtámogatott , valamint letölthető tananyagokat is nyújt a trénerek és e téren képződni kívánók számára. A tananyagok és források elérhetőek lesznek osztrák, cseh, angol, magyar, olasz, portugál és török nyelven.

3. Szeretnénk a képzésben résztvevőket támogatni abban, hogy önkéntes munkát találjanak a gyermekgondozás területén a Volunteer in Play tanfolyam elvégzése után.

A ViPER arra az igényre válaszol, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának szükséglete segítheti a nőket a munkába visszatérésben. Míg a tananyag része a szociális és civil kompetenciák fejlesztése is, a játékra helyezett hangsúly a tanulók már meglévő szülői kompetenciáit növeli.

Képzésünk, és az azt támogató tananyag várt hatása, hogy kompetens játékpedagógia terén dolgozó önkéntes munkaerő jelenjen meg Európában, ezzel is hozzájárulva a civil aktivitás és az önkéntesség elterjedéséhez.