Partneři

Konsorcium se skládá z vysokých škol zapojených do odborného vzdělávání, tvorby a realizace vzdělávacích kurzů a studijních programů, organizací se zkušenostmi v oblasti odborného vzdělávání a malých a středních podniků.

Partnery spojuje společné přání mít zdroje, které by mohli použít a kterými by doplnili své stávající služby odborného vzdělávání a přípravy.

Univerzita Gloucestershire – Velká Británie 
Univerzita Gloucestershire má přes 9000 studentů studujících širokou škálu oborů a studijních programů od bakalářských až po doktorské a je poskytovatelem licencí a certifikátů (VET) pro celou řadu odborných kurzů, včetně těch pro herní specialisty. Programy týkající se tohoto projektu obsahují kurzy, moduly, krátké kurzy hry a práce v oblasti herních činností. Tým herních specialistů má 22 let zkušeností se zabezpečením různých projektů herní přípravy na národní i mezinárodní úrovni. Projekt vedou Leonie Burton a Karen Benjamin.

http://www.glos.ac.uk

Tokium (C.A.Gonzaga Unip. Lda) – Portugalsko 
Tokium je společnost zaměřená na ICT vývoj a vzdělávání /obchod, jehož pracovní záběr zahrnuje oblasti, jako jsou mobilní aplikace, web marketing, webové CRM / ERP, vývoj webových aplikací, výzkum, modelování a vývoj informačních systémů. Pracuje jak s regionálními, tak s národními klienty po celém Portugalsku a zaměstnává pracovníky se zkušeností z vývoje internetových e-podpůrných struktur v rámci projektů EU. Realizaci projektu řídí Claudio Gonzaga.

http://www.tokium.com/

CESIE – Itálie 
CESIE je nezisková nevládní organizace EU založená v roce 2001, jejíž vznik byl inspirován sociologem Danilo Dolci (1924-1997). Podporuje sociální inovace a rozvoj prostřednictvím inovativního vzdělávání na místní, evropské a mezinárodní úrovni. Jeho cíle jsou: podporovat mezikulturní dialog; Podporovat sociální inkluzi a rovné příležitosti, podporovat celoživotní učení a podněcovat vytváření sítí. CESIE má zkušenost se spoluprací v rámci Evropy, zahrnující vzdělávací, výchovné, kulturní a výzkumné projekty s řadou zúčastněných partnerských stran a cílových skupin, a poskytování inovativní odborné přípravy. Realizaci projektu vede Silvia Ciaperoni a Emanuela Salvo.

http://www.cesie.org/

Roger SzemélyközpontúOktatásértAlapítvány – Maďarsko 
Rogersova nadace pro vzdělávání byla založena v roce 2005. Jejím hlavním cílem je představit osobnostně zaměřený přístup ke vzdělávání, s cílem vytvořit pozitivní a psychicky uvolněné prostředí pro studenty. Rogersova nadace má vysokou odbornost ve vzdělávání dospělých i dětí. Dále provádí základní výzkum a výzkum v teorií učení a metodologii vyučování. Projekt vede Virag Suhajda.

http://www.rogersalapitvany.hu/

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kulkury – Česká republika 
Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice. V současné době se Univerzita skládá z 8 fakult s 24.000 studenty. Fakulta tělesné kultury hraje důležitou roli ve vzdělávání učitelů tělesné výchovy, výzkumných pracovníků a dalších odborníků v oblasti tělesné výchovy v České republice. Jejím cílem je připravit kvalifikované učitele tělesné výchovy pro všechny typy škol , odborníky pro mimoškolní pohybové aktivity a specialisty fyzioterapie. Projekt je realizován pod vedením Julie Wittmannové.

http://www.upol.cz/

Dumlupinar University Kutahya Vocational High School of Social Science – Turecko 
Univerzita Dumlupinar byla založena v roce 1993 jako veřejná vysoká škola. Univerzita se skládá z 10 fakult a 11 vyšších odborných škol, a má přibližně 35.000 studentů, kteří studují širokou škálu kurzů od vyššího odborného vzdělání po doktorské programy. 
Vyšší odborná škola sociálních věd Kutahya je součástí University Dumlupinar a má 3000 studentů. 
Škola poskytuje formální a neformální vzdělávání pro studenty na evropské úrovni. Škola je zastřešující organizací pro neformální vzdělávací aktivity v Turecku. Realizaci projektu řídí Naci

http://www4.dpu.edu.tr/

Hafelekar Consultancy Ltd – Rakousko 
Organizace Hafelekar byla založena v roce 2001. Organizace kombinuje odborné znalosti z oblasti manažerských, sociálních a pedagogických věd. Hafelekar se zabývá především poradenstvím, výzkumem, studiem, průzkumy, hodnocením, ověřováním formálního a neformálního učení, rozvojem vzdělávacích modelů (ICT), navrhováním osnov, analýzou vzdělávacích potřeb, odbornou orientací, kariérovým poradenstvím, řízením procesů, projekty financovanými z EU a inovativními technologickými projekty. 
V oblasti kvalitativního sociálního výzkumu úzce spolupracuje s univerzitou v Innsbrucku. Hafelekar je zapojena do husté sítě poskytovatelů licencí a certifikátů (VET) a příbuzných orgánů a institucí. Za organizaci projekt vedou: Paul Schober a Karin Lackner.

http://www.hafelekar.at