Kontext

Dobrovolnictví hraje v Evropě zásadní roli v provozování mnoha komunitních zařízení a ve vytváření nových služeb. Platí to zejména pro projekty, které jsou zaměřené na děti. Mnoho služeb zaměřených na děti a mládež je provozováno ve znevýhodněném prostředí; zlepšení a zkvalitnění nabídky kvalitních herních aktivit v těchto podmínkách je jedním z cílů projektu. Nabídka vyškolení dobrovolníků v této oblasti je možnou cestou k jejich dalšímu uplatnění na trhu práce, zejména pokud se týká žen, které se po mateřské dovolené vracejí do pracovního procesu.

V EU neexistuje program pro výuku dobrovolníků v oblasti herních aktivit, který by zajišťoval jejich výcvik, rozšiřoval myšlenku britského modelu „playworku“ a současně podporoval rozvoj sociálních a občanských kompetencí.

Většina evropských zemí počítá s výukovými kurzy na podporu vzdělávání pracovníků osob, které pracují v oblasti dětských volnočasových aktivit. Náplň inovovaného britského produktu je ale specificky zacílená na dobrovolníky, zejména z řad žen s malými dětmi, které hledají cestu k návratu do pracovního procesu po mateřské dovolené a práce s dětmi je jim blízká.

Projekt reaguje na cílovou prioritní oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravy dětských lektorů. Klíčové kompetence jsou důležité pro podporu primárního i dalšího odborného vzdělávání pracovníků, pro usnadnění uplatnění na trhu práce, stejně jako pro opětovné začleňování do zaměstnání po období nezaměstnanosti.