Cíle a záměry
 
Přizpůsobit a rozvíjet kurz školení ve hře pro dobrovolníky, jejhož cílem je podpořit účastníky při získávání znalostí a dovedností ke zvýšení jejich šance na získání zaměstnání.
Podpořit poskytovatele kurzu a organizace vzdělávání dobrovolníků zabezpečením materiálů a odborného výcviku tak, aby sami mohli zabezpečovat kurzy „Dobrovolníci ve hře – cesta k zaměstnanosti” (vzdělávací kurz úroveň 2).
Podpořit zájemce o vzdělání v oblasti dobrovolnické práce ve volnočasových aktivitách dětí, kteří dále budou mít možnost absolvovat kurz „Dobrovolníci ve hře“.
 
Blog
be inspired
Connect
Share
Partneři